BURÇAK

Posted on Ekim 16 2008 - Posted Under: | B | - by admin

«Yediğini hazım, edemeyenler, üçer gram burçaktan alarak kitre ile birlikte içerse kolay hazım eder ve vücuttaki kan pıhtılarını eritir.»
* Burçak lapa gibi yapılır da vücutta beliren lekeler üzerine konursa çok iy;i gelir ve vücutlu güzelleştırir.
* Bünyesi zayıf olanlara, unundan helva gibi yapılır ceviz büyüklüğünde yenirse şişmanlatır.
* Burçak lapa gibi yapılır sertleşmiş uzvun üstüne konulursa yumuşatır, yaraların üzerine konursa yaralan iyileştirir ve iltihabım .kurutur.
* Burçak unu, sirke ile karıştırılır içilirse idrar zorluğuna karşı şifa verir. Burçak lapa; yapılır ve kırılmış kemiklerin üzerine bağlanırsa iyileştirir, kırıklar. kaynatır. Suyu, sarı yüze sürülürse kırmızılık verir.

Comments are closed.