BEBASE

Posted on Ekim 16 2008 - Posted Under: | B | - by admin

* Bel gevşekliğinde besbase, karanfil ve günlük terkip yapılırda onar gram yutulursa belgevşekliğini izale eder ve insanı ferahlandırır.
* Besbase, ağızda çiğnenirse ağız kokusunu izâle eder. Onar gram yutulursa mide ve Karaciğere kuvvet verir

Comments are closed.